Nhưng nếu bạn thực sự đang nói về tôi? có thể tìm thấy dấu vết của tôi

TULAR:
Nhưng trong khoảnh khắc tiếp theo, ánh mắt của tổ tiên nuốt chửng bầu trời hiện lên vẻ kinh hãi.

Đó là coi Ao Ling như một con vật cưng theo hợp đồng

TULAR:
Trong chốc lát, tôi muốn hiểu ý tứ trong lời nói của Nhị trưởng lão.

Ngay sau đó, những bóng người lao ra từ ngọn núi Wushan màu đen.

TULAR:
Có rất nhiều người đã bị đày ải và gieo rắc trong tay của một mình Beiming.

Giữa các ngón tay, một ngọn lửa trắng xuất hiện trên móng rồng

TULAR:
Anh cả, anh phải cung cấp cho Công chúa một bộ những gì anh đã nói về những học sinh ăn mặc như tiếp viên hàng không.

Tôi đã gặp một vài người tu luyện quỷ ở Zifujing Jindanjing.

TULAR:
Tổ tiên già Tun Tian không biết mình đã tụng bao nhiêu câu trong những câu thần chú năm ký tự này.

So với sự tồn tại của trăn nuốt chửng, không biết mạnh hơn bao nhiêu

TULAR:
Nhưng tương truyền rằng lễ cúng thần đã có từ lâu đời.